Unlocking your teams potential

De juiste skills op de juiste plek zodat jouw organisatie klaar is voor de uitdagingen van morgen.

Vraag demo aan

Gebrek aan juiste vaardigheden is de grootste bedreiging voor de groei van organisaties.

Het World Economic Forum voorspelt dat 42% van alle werkenden bij- of omscholing nodig hebben voor 2025, mede door digitalisering en veranderingen in werk. COVID heeft dit enorm versneld met als gevolg dat bijna de helft van de Nederlandse werkenden zijn vaardigheden nog dit jaar zal moeten trainen.

CEO’s die investeren in reskilling van hun workforce merken dit niet alleen cruciaal is voor de dagelijkse performance, maar tevens bijdraagt aan innovatie en flexibiliteit binnen de organisatie. Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling is ook van groot belang bij het behouden en verkrijgen van personeel.

(Bron: PWC; Annual Global CEO Survey en World Economic Forum)

Elke dag leren

Wij geloven dat je elke dag leert terwijl je je werk doet. Immers om je werkt zo goed mogelijk te kunnen doen, bevraag je je collega’s, speur op internet of probeer je zaken uit. Samenwerken en samen groeien staat centraal in het team.

Om hier grip op te houden heeft Elphas een handige methode ontwikkeld waarmee je antwoord krijgt op vragen als:

 • wie is met welke taken bezig?
 • wat heb ik nodig om mijn taak uit te voeren?
 • welke talenten heb ik ingezet
 • wat kan beter in de samenwerking?
 • en waar ligt mijn leermoment?
 • hoe borgen we kennis binnen de organisatie?

Vraag demo aan

Strategisch inzicht en grip

Door dagelijkse rollen en taken bij te houden geeft Elphas inzicht in kansen en risico’s binnen het team en helpt je met strategische personeelsplanning of talentmanagement vragen als:

 • hebben we de juiste mensen voor de taken van morgen?
 • hoe leiden we nieuwe medewerkers op?
 • hoe behouden we ons talent?
 • hoe maken we taken overdraagbaar?
 • hoe borgen we kennis?
 • En heel actueel: hoe houden we inzicht en ritme in samenwerken op afstand?

Vraag demo aan

Persoonlijke ontwikkeling

Wil jij inzicht in je eigen rol, taken en groeipotentie? Door aan de informatie uit je dagelijkse werk en die van ambitie van de organisatie te koppelen helpt Elphas medewerkers met een persoonlijke leerroute.

 • Waar wil je beter in worden?
 • Welke skills ga je ontwikkelen?
 • En op welke manier help je jouw team?
 • en draag jij bij aan de doelen van je organisatie?

Vervolgens koppelen we jouw leerwensen aan de adaptieve leskaarten die al in Elphas staan.

Vraag demo aan

"A leader is anyone who takes responsibility for finding the potential in people and processes and has the courage to develop that potential."

Brene Brown
Elphas

Onze klanten